Meer mogelijkheden om te verduurzamen voor een VvE!

Ook in 2024 is het thema duurzaamheid een belangrijk begrip op de agenda van de overheid. Eerder zagen we dit al terug in het verhogen van het ISDE-budget en per 1 januari is er ook goed nieuws voor verenigingen van eigenaars (VvE). Advies en begeleiding zijn van groot belang voor het starten en slagen van verduurzamingsprojecten.

Om ook VvE’s daarin extra te ondersteunen wordt de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) aangepast en uitgebreid. Dit levert meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming op voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen.

De vier belangrijkste wijzigingen op een rij

De SVVE-subsidie was al een bestaande subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor VvE’s, maar ondergaat per 1 januari dus een aantal veranderingen die het voor VvE’s makkelijker maakt om aanspraak te maken op de subsidie. We zetten de vier belangrijkste wijzigingen hieronder voor je op een rij: 

1. Uitbreiding van subsidie voor (energie) advies

Advies is van groot belang bij het al dan niet laten slagen van grote duurzaamheidsprojecten, zoals vaak het geval is bij een VvE. Vanaf 1 januari word de subsidiemogelijkheid voor energieadvies, het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) en procesbegeleiding binnen de SVVE, daarom aangepast en uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2024 kan de subsidie voor procesbegeleiding daarom los worden aangevraagd en is deze voortaan niet meer gekoppeld aan een advies of DMJOP. Ook is het met deze uitbreiding mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming te realiseren. Daarnaast zijn er maximale subsidiebedragen voor het totaal aan onderzoeken vastgesteld.

Een VvE heeft daarmee meer mogelijkheden te verduurzamen en kan bijvoorbeeld alle benodigde onderzoeken laten uitvoeren en hiervoor achteraf, in een keer voor alle onderzoeken, tegelijk eenmalig subsidie aanvragen.

2. Versoepeling voorwaarden voor monumenten

De subside wordt ook toegankelijker gemaakt voor monumentale panden. Dat is allereerst terug te zien in de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten.

Deze eisen zijn voor een aantal maatregelen verlaagd. Ook kan de subsidie voortaan worden aangevraagd voor voor-en achterzetbeglazing.

3. Biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen krijgen bonus

Besluit je als VvE te isoleren met biobased, milieuvriendelijk isolatiemateriaal dan kun je hiervoor een bonussubsidie aanvragen. Deze bonus houdt in dat je per vierkante meter een extra bedrag aan subsidie kan krijgen. De overheid stimuleert hiermee zowel de vraag als het aanbod van biobased isolatiemateriaal.

 

verduurzamen vve elektrische laadpaal

4. Stimuleren elektrisch rijden

De al bestaande subsidie voor oplaadpuntenadvies is verlengd tot en met 31 december 2027. Ook is de SVVE uitgebreid met een subsidie voor de realisatie van de basislaadinfrastructuur die nodig is om parkeerplaatsen van een oplaadpunt te voorzien.

Als vereniging maak je je daarom extra toekomstbestendig op het gebied van mobiliteit.

Meer informatie over de uitbreiding van de SVVE subsidieregeling is te vinden op de website van volkshuisvesting Nederland.

Hier op de website kun je meer lezen over verduurzaming als VvE in zijn algemeenheid.