Hoogwater en overlast? Voorkomen is beter dan genezen! 

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Ons klimaat verandert enorm. Steeds vaker krijgen we in Limburg te maken met heftige regenvallen die vaak voor de nodige overlast zorgen. De schade die dit hoogwater met zich meebrengt is vaak enorm en wordt vaak slechts deels of helemaal niet vergoed. Voorkomen is dus wel degelijk beter dan genezen. 

Hevige regenval

Vaak wordt hoogwater en de bijbehorende overlast veroorzaakt wanneer er in een gebied voor een bepaalde tijd hevige regenval plaatsvindt. Het riool is dan niet meer in staat om deze hevige regenval te verwerken, waardoor straten en tuinen onder komen te staan. Omdat het water zich een weg zoekt, zijn kelders en woonkamers vaak ook niet veilig tegen het hoge water, met de nodige overlast en schade als gevolg. 

Ondanks dat het misschien onbegonnen werk lijkt, zijn er meerdere maatregelen die je zelf kunt nemen om de overlast te voorkomen. In dit bericht pakken we enkele voorbeelden van deze maatregelen eruit! Wil je meer weten over deze onderwerpen? Kijk dan op de pagina van klimaatadaptatie & waterveiligheid of op de website van Waterklaar

Zorg ervoor dat water kan weglopen

Daar waar water zich ophoopt ontstaan vaak problemen. Zorg er dus voor dat water zich in kritische gebieden makkelijk kan laten afvoeren naar de daarvoor bestemde locatie (bijvoorbeeld riool of bodem). 

Maatregelen als het afkoppelen van de regenwaterafvoer, drainage in de tuin of kelder, roostergoten en infiltratieplaten/kratten zijn daarvoor goede oplossingen. 

Opslag van water

De opslag van regenwater biedt ook een oplossing om overtollig water niet meteen naar het riool te laten verplaatsen. Vaak kan het regenwater ook weer worden gebruikt in het huishouden of voor bijvoorbeeld de tuin.

Hierbij kun je onder andere denken aan een regenton of een ondergrondse regenwatertank.

Je huis beschermen tegen hoog water

Uiteraard heb je ook nog de mogelijkheid om je huis te beschermen tegen het water, zodat het water niet naar binnen kan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die elk hun eigen voordelen- en nadelen én kostenplaatje kennen.

Je kunt in dit geval denken aan maatregelen als: Een zandzakkenmuur, water wegleiden met een dijk, waterkerende schotten, waterabsorberende zakken, etc.

Wil je meer weten over dit onderwerp en de maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen? Kijk dan op de pagina van klimaatadaptatie & waterveiligheid of op de website van Waterklaar

Zelf ook ‘Waterklaar’ worden?

Ben je voornemens om maatregelen te nemen die overlast door hoogwater in jouw situatie zoveel mogelijk voorkomen, dan helpen onze adviseurs jou graag met onafhankelijk, deskundig én lokaal advies op maat en kijken we uiteraard met je mee welke subsidiemogelijkheden voor jou van toepassing zijn!