Limburg Verduurzaamt ontzorgt bij de energietransitie!

De energietransitie in Limburg, dat betekent concreet de verduurzaming van ongeveer 150.000 tot 200.000 woningen en 40.000 bedrijven in de komende tien jaar. Dat vereist veel kennis en capaciteit om dit uit te voeren.

De overheid ondersteunt hierbij partijen die deze kennis en capaciteit met CDOKE-, SPUK- en provinciale subsidies én beleids- en financiële hulp. Dit allemaal gericht op energiebesparing − een belangrijke RES-opdracht − maar bijvoorbeeld ook op waterveiligheid en klimaatadaptatie. Dit komt nu allemaal samen bij Limburg Verduurzaamt, die de gemeentes daarom met de benodigde kennis en capaciteit kan ontzorgen bij de energietransitie

De energietransitie versnellen

Voor gemeenten is het vaak complex om effectief samen te werken en een eenduidige aanpak te realiseren op regionaal en zelfs lokaal niveau.  Een succesvolle energietransitie en een versnelling van deze projecten wordt beperkt door onvoldoende personele capaciteit, benodigde kennis en lokale ervaring. Dit alles ondanks vergelijkbare doelen en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het huidige NIP/LAI.

Tegelijkertijd verwachten burgers en ondernemers heldere communicatie en onafhankelijk en deskundig maatwerkadvies op locatie. Bij voorkeur ook nog hulp bij subsidie- en financieringsmogelijkheden en toegang tot gekwalificeerde en betrouwbare lokale installateurs voor de uitvoering van verduurzamingsstappen die écht winst opleveren.

Om hier invulling aan te geven ontzorgt LimburgVerduurzaamt de Limburgse gemeenten bij de energietransitie. Wij stellen álle benodigde processen en mensen ter beschikking, met juist opgeleide lokale energiecoaches en -adviseurs en ruimte voor lokale ‘inkleuring’.

Limburg Verduurzaamt ontzorgt alle aspecten van de energietransitie

Om gemeenten te ondersteunen hebben REScoop Limburg, Stichting Groene Economie Limburg en WoonWijzerWinkel Limburg de handen ineengeslagen. Zij hebben samen het initiatief genomen om alle nodige energie- en klimaatloketdiensten te leveren voor burgers én ondernemers, inclusief een projectuitvoeringsorganisatie. Met als resultaat het platform LimburgVerduurzaamt.nl, dat een geïntegreerde en volledig ontzorgde aanpak biedt op basis van drie belangrijke pijlers:

1) Online en fysiek informeren en activeren op regionaal tot en met wijkniveau

2) Onafhankelijk en maatwerk adviseren op locatie of regionaal adviescentrumniveau

3) Het individueel of collectief realiseren van de verduurzamingsstappen.

LimburgVerduurzaamt is er voor alle doelgroepen: woningeigenaren, VvE’s, huurders, verhuurders, gemeentelijke en gemeenschappelijke vastgoedeigenaren en MKB’ers, en zelfs voor complete industrieterreinen.

Daarnaast versterkt LimburgVerduurzaamt lokale participatie door samen met energiecoöperaties en deskundige, goedopgeleide (installatie)coaches en (bedrijven)adviseurs uit de eigen gemeente te werken, waar dat kan.

Dit alles met maar één doel: professioneel, betrouwbaar en zonder winstoogmerk de gemeentelijke energie- en klimaattransitie te realiseren met zoveel mogelijk lokaal maatschappelijk rendement.

De samenwerkende partners hebben inmiddels bewezen dat ze in opdracht van gemeenten, bestuur regio’s en Provincie Limburg met succes grote projecten kunnen uitvoeren. Inmiddels worden jaarlijks tienduizenden huishoudens en honderden bedrijven geholpen op het gebied van energiearmoede- en isolatieaanpak, coaching, advisering, energielabelafgifte en installatie.

De 8 voordelen van LimburgVerduurzaamt.nl:

  1. Gegarandeerd 100% onafhankelijkheid en deskundigheid namens de overheid zonder commercieel belang; men kan dus rekenen op absoluut de beste prijzen voor alle doelgroepen in energietransitie.
  2. Ruime en bewezen professionele kennis en ervaring, opgedaan in meer dan de helft van de Limburgse gemeenten. Al onze processen en back-officevoorzieningen zijn AVG-proof.
  3. Een uitgebreide en nog steeds groeiende basisuitvoeringsorganisatie met meer dan 200 coaches, klussers/fixers en ruim 30 HBO+ (bedrijven)energieadviseurs in heel Limburg.
  4. Lokale betrokkenheid via energiecoöperaties en dorps- en wijknetwerken.
  5. Regionale adviescentra met fysieke presentatie van duurzame maatregelen waaronder Kerkrade (1.200 m2) en Panningen. Daarnaast zijn er diverse gemeentelijke infopunten te raadplegen.
  6. Een sterke activatie vanuit een professionele marketing– en opleidingsorganisatie.
  7. Toegang tot een groeiend Limburgs netwerk van meer dan 80 kwaliteitsinstallateurs.
  8. Collectieve inkooptrajecten met extra garantie per afnemer tot € 5.000 per maatregel.

Geïnteresseerd?

Bel ons op: (045) 7470051 om een afspraak te maken voor de invulling van uw gemeentelijk energieloket of verduurzamingsproject. Of neem direct contact op met Marwin Dekkers, WoonWijzerWinkel Limburg 06 – 29535493, of Rico Berix, REScoop Limburg 06 – 81240745, of Michel van Lieshout, stichting Groene Economie Limburg 06 – 81240745.

🔋 Deze informatie altijd bij de hand hebben?

Download de leaflet van Limburg Verduurzaamt en deel hem met je contacten.