Maatschappelijke uitdaging MKB om te verduurzamen

Maatschappelijke uitdaging MKB om te verduurzamen 

De meeste ondernemers staan best achter de maatschappelijke doelstelling van verduurzaming, maar ervaren weerstand omdat ze onder druk worden gezet, terwijl ze zelf willen bepalen wanneer en hoe ze gaan verduurzamen.

Sturing door de overheid hoeft hierbij niet verkeerd te zijn. Als er een maatschappelijke uitdaging ligt, verwachten ook ondernemers dat de overheid haar rol pakt: : “Iedereen heeft door dat we de aarde aan het opeten zijn, dus we moeten iets gaan doen.”

stijn wijst naar beneden

Onvoldoende keuzevrijheid

Het pijnpunt zit erin dat wanneer een verplichting door ondernemers als oneerlijk wordt ervaren, omdat de verplichting onvoldoende rekening houdt met de specifieke situatie van de ondernemer en zijn/haar bedrijfsvoering, er onvoldoende keuzevrijheid blijft bestaan voor de uitvoering.

Regie kunnen bewaken

Hierop kan worden ingespeeld door keuzevrijheid te geven in de timing (bijvoorbeeld: ’Vanaf 1 januari 2025 wordt X verplicht. Zorg dus dat je tussen nu en juni 2024 een start maakt’). Door een bepaalde mate van eigen regie te bewaken wordt het gewenste gedrag misschien niet direct afgedwongen (en dus vaker meer gefaseerd uitgevoerd), maar wordt het uitblijven van verandering door een sterkere vorm van verzet wel tegengegaan.

maatschappelijke uitdaging mkb

Dit voorkomt dat goede intenties uit intrinsieke motivatie worden weggenomen door de dreiging van (vooral negatieve) extrinsieke consequenties van het niet voldoen aan een verplichting. Waar ondernemers écht slecht tegen kunnen is veranderlijk beleid van de overheid. Deze veranderingen zijn vaak verklaarbaar, maar een ondernemer voelt zich hierdoor soms niet gezien.

adviesgesprek duurzaamheid

Overigens wordt verduurzaming door de markt gewaardeerd waardoor men eerder zaken gaat doen met een bedrijf dat is verduurzaamd. Ook krijgen deze bedrijven vaak voorrang bij aanbestedingen.

Een andere ontwikkeling die steeds meer opspeelt is dat personeel het belangrijk vindt of het bedrijf waarvoor ze werken, of wil gaan werken, aandacht heeft voor verduurzaming.

Niet meer afhankelijk 

Wat veel ondernemers wellicht het allerbelangrijkst vinden, vaak nog belangrijker dan de klimaatvoordelen die ontstaan door verduurzaming, is dat ze niet afhankelijk meer zijn van nationale en internationale ontwikkelingen.

Zich kunnen voorzien van eigen stroom en verwarming is voor elke ondernemer een wens. Conflicten in de wereld leggen zijn bedrijf op het gebied van energie niet meer stil. Fossiele brandstof is vaak de kwade genius voor zowel het bedrijfsleven als de particulier. Hiervan niet meer afhankelijk zijn versterkt de concurrentiepositie van menig ondernemer. Zowel nationaal als internationaal.

Toekomst 

Ondernemers vinden het belangrijk om zich bezig te houden met de toekomstbestendigheid en voortbestaan van hun bedrijf en voelen dat het noodzakelijk is om aan te sluiten op veranderingen in de markt en het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.

Zonder opvolger is de toekomst onzeker en zo ook het investeren in verduurzaming. Maar binnen een visie op lange termijn past verduurzamen perfect.

zonnepanelen monteren

Hoever ben jij?

Is jouw bedrijf toekomstbestendig? Voldoe je aan de huidige regel- en wetgeving m.b.t. verduurzaming?

Verduurzamen middels zonnepanelen maakt het bedrijf bijvoorbeeld veel minder afhankelijk van een energieleverancier en energieprijzen (zelfvoorzienend willen zijn). Het levert jou zelf dus ook altijd iets op om te verduurzamen!