Hoe kan ik energieonafhankelijker ondernemen? 

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om je onderneming energieonafhankelijker te maken:

1 Verminder jouw energieverbruik

Dit kan door energiebesparende maatregelen te nemen, zoals:

 • Gebruik van energiezuinige apparaten en verlichting
 • Isolatie van jouw pand
 • Installatie van energiebeheersystemen
 • Aanpassen van jouw verwarmings- en koelsystemen
Led lampen voorbeeld

2 Investeer in hernieuwbare energie

Je kunt je eigen energie opwekken met behulp van zonnepanelen, windturbines, of andere duurzame energiebronnen. Dit kan je helpen om op jouw energiekosten te besparen en jouw CO2-voetafdruk te verkleinen.

3 Deelname aan een energiecoöperatie 

Je kunt samenwerken met andere ondernemers in jouw regio om te investeren in duurzame energieprojecten. Hierdoor kun je jouw kosten verlagen en de risico’s spreiden.

4 Overweeg een energie-audit

Een professionele energie-audit kan jou helpen om jouw energieverbruik te analyseren en knelpunten te identificeren. Op basis van de audit kun je gerichte maatregelen nemen om uw energieverbruik te verminderen.

5 Maak gebruik van subsidies en financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor ondernemers die willen investeren in energiebesparing of hernieuwbare energie. Onderzoek om te zien welke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jou relevant zijn.
TIPS💡
 • Begin klein: Je hoeft niet meteen al je energie zelf op te wekken. Begin met kleine stappen, zoals het vervangen van oude lampen door LED-lampen.
 • Investeer in kennis: er is veel informatie beschikbaar over energiebesparing en hernieuwbare energie. Door in kennis te investeren ben je in staat betere of misschien wel de beste keuzes te maken voor jouw onderneming.
 • Maak gebruik van expertise: er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen met het energieonafhankelijk maken van jouw onderneming.

Voordelen van energieonafhankelijk

Ook voor ondernemers zijn er verschillende voordelen te benoemen waarvan men kan profiteren. Hieronder een aantal uitgelicht. 

Financiële voordelen
 • Besparing op energiekosten: Door je eigen energie op te wekken, kun je jouw energiekosten aanzienlijk verlagen.
 • Minder afhankelijkheid van energieprijzen: De prijzen van fossiele brandstoffen zijn aan schommelingen onderhevig. Door je eigen energie op te wekken, ben je minder afhankelijk van deze prijsstijgingen.
 • Verhoging van de waarde van jouw pand: Een pand met een lage CO2-voetafdruk is meer waard dan een pand met een hoge CO2-voetafdruk.
Duurzame voordelen
 • Vermindering van je CO2-voetafdruk: Door je eigen energie op te wekken met behulp van hernieuwbare energiebronnen, verkleint je CO2-voetafdruk.
 • Bijdrage aan de energietransitie: Door energieonafhankelijk te worden, draag je bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.
 • Verbetering van jouw imago: Klanten en partners worden zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid. Door energieonafhankelijk te worden, kun je jouwimago als duurzame onderneming versterken.
Operationele voordelen
 • Verhoogde energiezekerheid: Door je eigen energie op te wekken, ben je minder afhankelijk van het energienet. Dit kan jouw bedrijfsvoering versterken.
 • Betere controle over jouw energieverbruik: Door je eigen energieverbruik te monitoren, kun je gerichter besparen op energie.
 • Toekomstbestendig: De energietransitie is in volle gang. Door nu al energieonafhankelijk te worden, ben je klaar voor de toekomst.
Stimulering van innovatie

Bedrijven die energieonafhankelijk worden, zijn vaak innovatiever dan andere bedrijven.

Creëren van nieuwe banen
 • Intelligente netwerken die energiestromen monitoren en optimaliseren gebruiken sensoren, data-analyse en automatisering om vraag en aanbod af te stemmen.
Versterking van de lokale economie

Bedrijven die energieonafhankelijk worden, besteden vaak meer geld aan lokale leveranciers.

Meer weten over hoe wij jou kunnen helpen? 

Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen als ondernemer is vaak een complex proces. Zo’n proces vraagt om deskundige en onafhankelijke begeleiding en advies.

De adviseurs van MKB Parkstad Verduurzaamt kijken samen met jou naar de mogelijkheden en begeleiden daarin van A tot Z.