Wat kan MKB Parkstad Verduurzaamt voor ondernemers betekenen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een energie-hub?

We kunnen ondernemers (maar ook burgerinitiatieven) ondersteunen en ontzorgen bij het treffen van voorbereidingen om op een industrieterrein of in een wijk een energie-hub te realiseren. Het totale proces is vrij gecompliceerd en vraagt om professionals die e.e.a. in goede banen leiden.

Hierbij gaat het om wet- en regelgeving, netcongestie, opzetten van een economische en juridische entiteit, het beoordelen van de benodigde techniek en producten, de vergunningen, de offertegang, de financiering en uiteindelijk de realisatie, controle en onderhoud van de energie-hub. Een gemiddelde ondernemer komt op dit gebeid gewoon tekort en is hierbij aangewezen op de professionals in de markt.

MKB Parkstad Verduurzaamt heeft deze contacten en brengt partijen graag bij elkaar onder de garantie- en levervoorwaarden die MKB Parkstad  Verduurzaamt met deze ondernemer(s) en verwerker(s)/installateur(s) afspreekt. Ook houdt MKB Parkstad Verduurzaamt toezicht op de uiteindelijke realisatie en oplevering. Dit alles met maar een doel: een tevreden ondernemerscollectief en een perfect werkende energie-hub.

Wat is precies een energie-hub?

Een energie-hub is een fysiek afgebakend gebied waar verschillende energiedragers (zoals elektriciteit en warmte) worden geproduceerd, opgeslagen, omgezet en gedistribueerd.

Het is een flexibel energiesysteem dat vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt en optimaliseert op wijk- of bedrijventerreinniveau.

De kerndoelen van een energie-hub zijn:

 • Verduurzaming van het energiesysteem: door lokale, duurzame energiebronnen te integreren en energieverbruik te optimaliseren, draagt een energie-hub bij aan de reductie van CO2-uitstoot.
 • Versterking van het energienet: energie-hubs kunnen pieken en dalen in energievraag opvangen, waardoor het energienet stabieler wordt.
 • Verhoging van de energiezekerheid: lokale energieopslag en -distributie zorgen voor een betrouwbare energievoorziening.
 • Verlaging van energiekosten: door efficiënt energiebeheer en gebruik van lokale bronnen kunnen kosten bespaard worden.

Enkele voorbeelden van toepassingen van energie-hubs:

 • Wijkwarmtenetten: restwarmte van industriële processen of datacenters wordt gebruikt om woningen te verwarmen.
 • Bedrijventerreinen: lokale energieopwekking en -opslag voorziet in de energiebehoefte van bedrijven op het terrein.
 • Smart cities: energie-hubs integreren energievoorziening met andere stedelijke functies, zoals mobiliteit en verlichting.

De uitrol van energie-hubs is nog in ontwikkeling, maar de potentie is groot. Door samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstituten en burgers kunnen we de energietransitie versnellen en een duurzame toekomst realiseren.

Adviseren van ondernemers over energie-hubs

Een energie-hub is een centraal punt waar energie wordt opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd. Energie-hubs kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie door:

 • Lokale energieproductie te stimuleren: energie-hubs kunnen worden gebruikt om lokale energiebronnen, zoals zon- en windenergie, op te wekken en te distribueren.
 • Vraag en aanbod van energie te optimaliseren: energie-hubs kunnen vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen door energie op te slaan wanneer er een overschot is en deze te gebruiken wanneer er een tekort is.
 • Het energienet te stabiliseren: energie-hubs kunnen helpen om het energienet te stabiliseren door pieken en dalen in de energievraag op te vangen.

 

Als we ondernemers adviseren over energie-hubs, is het belangrijk dat we rekening houden met de volgende factoren
 • De behoeften van de ondernemer: wat zijn de energiebehoeften van de ondernemer? Welke soorten energie worden er gebruikt? Wat zijn de pieken en dalen in de energievraag?
 • De locatie van de onderneming: is er voldoende ruimte voor een energie-hub? Is er toegang tot duurzame energiebronnen? Is er een geschikte aansluiting op het energienet?
 • De beschikbare technologieën: welke technologieën zijn er beschikbaar voor de opwekking, opslag en distributie van energie? Wat zijn de kosten en baten van deze technologieën?
 • De regelgeving: welke wet- en regelgeving is er van toepassing op energie-hubs?

Naast deze factoren is het ook belangrijk om te communiceren met de ondernemer over de voordelen van energie-hubs.

De voordelen van energie-hubs voor ondernemers kunnen zijn
 • De behoeften van de ondernemer: wat zijn de energiebehoeften van de ondernemer? Welke soorten energie worden er gebruikt? Wat zijn de pieken en dalen in de energievraag?
 • De locatie van de onderneming: is er voldoende ruimte voor een energie-hub? Is er toegang tot duurzame energiebronnen? Is er een geschikte aansluiting op het energienet?
 • De beschikbare technologieën: welke technologieën zijn er beschikbaar voor de opwekking, opslag en distributie van energie? Wat zijn de kosten en baten van deze technologieën?
 • De regelgeving: welke wet- en regelgeving is er van toepassing op energie-hubs?

Naast deze factoren is het ook belangrijk om te communiceren met de ondernemer over de voordelen van energie-hubs.

Hoe adviseren we ondernemers over energie-hubs:

 • We beginnen met een intakegesprek en bespreken de behoeften van de ondernemer(s) en de mogelijkheden voor een energie-hub.
 • We maken een analyse van de locatie, de beschikbare technologieën, de regelgeving en de kosten en baten van een energie-hub.
 • We presenteren de voordelen van een energie-hub voor de ondernemer(s).
 • We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een energie-hub.

Door deze stappen te volgen, kunnen we ondernemers helpen om de voordelen van energie-hubs te benutten en een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

De techniek achter een energie-hub is complex en omvat diverse componenten die samenwerken om een efficiënt en duurzaam energiesysteem te realiseren. Hieronder bespreken we enkele sleuteltechnologieën:

Lokale energieopwekking
 • Zonnepanelen: Zonne-energie omzetten in elektriciteit.
 • Windturbines: Windenergie omzetten in elektriciteit.
Energieopslag
 • Batterijen: Elektriciteit opslaan voor later gebruik.
 • Warmtebuffers: Warmte opslaan voor later gebruik.
Omzettingstechnologieën
 • Warmtepompen: Warmte op een hoger of lager niveau brengen.
Smart grids
 • Intelligente netwerken die energiestromen monitoren en optimaliseren.
 • Gebruiken sensoren, data-analyse en automatisering om vraag en aanbod af te stemmen.
Digitale platforms
 • Softwareplatforms die alle componenten van de energie-hub integreren en beheren.
 • Bieden real-time monitoring, optimalisatie en visualisatie van energiestromen.
Locatie
 • De locatie bepaalt welke lokale energiebronnen beschikbaar zijn.
Regelgeving
 • Wet- en regelgeving bepalen de mogelijkheden voor energieopslag en -distributie.
Financiering
 • Investeringskosten en financieringsmodellen bepalen de haalbaarheid van een energie-hub.
Nieuwe technologieën
 • De ontwikkeling van nieuwe technologieën en de integratie van verschillende systemen zijn belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van energiehubs.
Innovatie en samenwerking
 • Door innovatie en samenwerking kunnen we de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid van energiehubs verder verhogen.

Meer weten over hoe wij jou kunnen helpen? 

Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen als ondernemer is vaak een complex proces. Zo’n proces vraagt om deskundige en onafhankelijke begeleiding en advies.

De adviseurs van MKB Parkstad Verduurzaamt kijken samen met jou naar de mogelijkheden en begeleiden daarin van A tot Z.