Netcongestie voor stroom

een file van vraag en aanbod op het stroomnetwerk

Netcongestie voor stroom – wat is het?

Netcongestie voor stroom wordt ook wel stroomnetcongestie genoemd en treedt op wanneer er meer stroom door een elektriciteitsnet probeert te stromen dan dat het netwerk aankan. Dit kan leiden tot verschillende problemen, waaronder:

  • Stroomstoringen: delen van het netwerk kunnen zonder stroom komen te zitten. 
  • Spanningsdips: de spanning in het netwerk kan dalen, wat schade kan toebrengen aan apparaten. 
  • Branden: overbelaste kabels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. 
stijn energie opslaan
huis verduurzamen waar begin ik

Oorzaken voor netcongestie voor stroom

  • Toenemende vraag naar stroom:  we gebruiken steeds meer stroom door de elektrificatie van transport, verwarming en industrie. 
  • Meer decentrale energieopwekking:  er komen steeds meer zonnepanelen en windmolens op het net, die op onregelmatige momenten stroom leveren. 
  • Verouderde infrastructuur:  het elektriciteitsnet is in veel landen verouderd en is niet ontworpen om de huidige hoeveelheid stroom te verwerken. 

Oplossingen voor netcongestie voor stroom

  • Uitbreiding van het netwerk: netbeheerders kunnen investeren in het uitbreiden van het netwerk, zodat er meer stroom doorheen kan.
  • Slimme netten: netbeheerders kunnen slimme netten implementeren, die het dataverkeer op het netwerk monitoren en optimaliseren.
  • Opslag van energie: energie kan worden opgeslagen in batterijen of andere systemen, zodat deze op momenten van hoge vraag kunnen worden gebruikt.
  • Vraagsturing: consumenten kunnen hun energieverbruik aanpassen aan de vraag op het net, bijvoorbeeld door apparaten te gebruiken op momenten van lage vraag.

Complex probleem

Netcongestie voor stroom is een complex probleem dat voortdurend aandacht behoeft. Door te investeren in nieuwe technologieën en het beheer van het netwerk te optimaliseren, kunnen we hopelijk toekomstige netcongestie verminderen en ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een betrouwbare stroomvoorziening.

elektrische laadpaal

Toename van stroomstoringen

In Nederland is netcongestie voor stroom een actueel probleem. De vraag naar stroom neemt toe, terwijl het netwerk in veel gebieden verouderd is. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal stroomstoringen.

Netbeheerders investeren in het uitbreiden en moderniseren van het net, maar dit is een kostbare en tijdrovende operatie. Oplossingen zoals slimme netten, opslag van energie en vraagsturing kunnen helpen om de netcongestie te verminderen, maar ook hier zijn er nog veel uitdagingen.

zonnepanelen vereniging

Grootverbruikers en kleinverbruikers 

Kleinverbruikers (3 x 80 ampère) krijgen momenteel nog toestemming om zonnepanelen te plaatsen. Het aantal te plaatsen panelen ligt in dit geval tussen de 50 en 200.

Momenteel worden grootverbruikers echter geweerd van het net of moeten jaren wachten op een aansluiting. Dit geldt ook voor de aanvraag van zonnepanelen.