Wat is de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet Milieubeheer. Deze wet is in 2023 gewijzigd. Bedrijven die boven de 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. De rapportage kan uitsluitend worden ingediend via het eLoket van de RVO.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken op jaarbasis

Waarom een informatieplicht?

Vanuit de energiebesparingsplicht is besloten dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. De toezicht en de handhaving hierop was minimaal, omdat er geen goed systeem voor was. Met het invoeren van de informatieplicht kan de overheid nu beter in kaart brengen welke bedrijven achter lopen met het doorvoeren van de maatregelen.

Hoe ziet zo’n rapportage eruit?

De opzet van een rapportage voor de informatieplicht energiebesparing is per branche verschillend. Dat komt omdat de overheid verschillende lijsten met erkende maatregelen per bedrijfstak heeft opgesteld. Al deze maatregelen worden op locatie nagelopen en verwerkt in een rapportage.

Wat zijn de consequenties wanneer ik niet aan de informatieplicht voldoe? Wanneer een bedrijf dat onder de verplichting valt nog niets heeft ingediend na juli 2019, kunnen er boetes worden opgelegd. De hoogte van deze boetes is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Echter wordt er uitgegaan van minimaal € 1.000,- per geval.

Onafhankelijk, deskundig én lokaal advies op maat

Het nemen van een duurzaamheidsmaatregelen als ondernemer is vaak een complex proces. Zo’n proces vraagt om deskundige en onafhankelijke begeleiding en advies. 

De adviseurs van mkb Parkstad Verduurzaamt kijken samen met jou naar de mogelijkheden en begeleiden daarin van A tot Z.