Bestaat uw onderneming uit 250 fte of meer? Of heeft uw onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer?

Dan ben je waarschijnlijk verplicht om een EED energieaudit uit te laten voeren. De EED energieaudit is een EU vastgestelde richtlijn waarin auditplichtige ondernemingen elke 4 jaar een energieaudit moeten laten afnemen. Hieruit volgt een rapportage. Deze EED rapportage geeft inzicht over de huidige energetische status van jouw gehele bedrijf. Het doel van deze rapportage is dat je actief aan de slag gaat met energiebesparing en verduurzaming.

De EED energieaudit voor bedrijven (4-jaarlijks)

  • Biedt je een overzicht van alle energiestromen in je onderneming;
  • Geeft je inzicht in kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen en de effecten hiervan;
  • Omvat het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief vervoer warmte en andere factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Geeft een goed overzicht van de besparingspotentie van jouw onderneming voor de aankomende 4 jaar;
  • Een beschrijving van energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd.

Hoe zit het met de auditplicht voor een onderneming dat meerdere locaties heeft?

De auditplicht geldt voor het gehele concern wanneer verschillende vestigingen van de onderneming gezamenlijk 250 fte of meer hebben, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Registreren per vestiging hoeft in dat geval niet, ook niet als een afzonderlijke vestiging al voldoet aan de criteria om EED auditplichtig te zijn. Je registreert dus altijd voor het gehele concern. In een EED auditverslag wordt wel over alle vestigingen gerapporteerd.

Fiscaal voordeel

Wanneer je een EED energieaudit uitvoert, kun je over de gemaakte kosten gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bij deze subsidieregeling breng je een percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst.

Onafhankelijk, deskundig én lokaal advies op maat

Het nemen van een duurzaamheidsmaatregelen als ondernemer is vaak een complex proces. Zo’n proces vraagt om deskundige en onafhankelijke begeleiding en advies.

De adviseurs van MKB Parkstad Verduurzaamt kijken samen met jou naar de mogelijkheden en begeleiden daarin van A tot Z.